top of page

ד"ר גילה כהן זלכה

ד"ר  זלכה עובדת כמרצה, חוקרת ומכהנת כראש המגמה להוראת מדעי החברה, האזרחות, הסוציולוגיה והתקשורת באוניברסיטת בר-אילן; ראש המסלול להכשרת חונכים ומנחים לעבודה עם ילדים בסיכון, במכללה האקדמית אחוה;

חוקרת ויועצת למשרד ראש הממשלה, משרד האוצר ולוועדות הכנסת השונות בנושא הפער הדיגיטלי.

 

המחקר של ד"ר זלכה, מקיף תקשורת עם ילדים, תקשורת בין ילדים, תקשורת בין הורים וילדים, תקשורת של ילדים במדיה לגווניה ובמיוחד במדיה החדשה כמו פייסבוק, ווטס-אפ, תכניות ריאליטי וכד'; וכן דרכים להעצמת ילדים ולהעצמת הורים. זה שנים עובדת עם ילדים בסיכון, מכשירה חונכים, מחנכים ו הורים, לעבוד עם ילדים בסיכון ומפתחת תכניות יישוביות ופרטניות לקידום ילדים בסיכון.

 

ד"ר זלכה, בעלת שם עולמי, מרצה וחוקרת, פרסמה עשרות מאמרים בתחום התקשורת של ילדים ו הורים במדיה לגווניה ובמיוחד במדיה החדשה (הרשתות החברתיות, הטלוויזיה והאינטרנט), אשר הוצגו בכנסים בינלאומיים וזכו לתהודה רבה בקהילה המדעית.

bottom of page